Spännande uppdrag för Orden i jorden!

Tillsammans med kollegan Britt-Marie Andersin gläds vi åt att värdegrundsbolaget Orden i jorden har fått flera spännande uppdrag i vinter och vår.

Orden i jorden ger er verksamhet rätt förutsättningar att utveckla en vinnande organisationskultur. Vår strategi är att få ner värdeorden i jorden och skapa ett högre engagemang hos medarbetarna som resulterar i starkare varumärke och ökad framgång.

Lämna en kommentar