Ahead på lunch med Maud Olofsson!

Ahead hade den stora glädjen att delta på en lunch för kvinnliga företagare inom besöksnäringen som Näringsminister Maud Olofsson bjöd in till. I samtalet med Maud förde Anna-Karin fram vikten av fungerande infrastruktur hela vägen ut till kusten och landsbygden samt att gästhamnar måste jämställas med annat kommersiellt boende som camping och hotell och därigenom få samma, dvs lägre momssats.