Ahead på Båtmässan 2012!

Vi glädjer oss åt fortsatt förtroende som projektledare för scenprogrammet under Båtmässan 2012. Planeringen är i full gång för att få ihop ett spännande program. www.batmassan.se