Ahead gör PR-uppdrag för maritima events i Bohuslän!

I samband med Sveriges största match racing events, Stena Match Cup Sweden och Lysekil Women’s Match, gör Visit Sweden och West Sweden Tourist Board en gemensam PR-satning. Syftet är att få ut Sverige och Västsverige som en attraktiv destination för utländska turister. Ahead projektleder PR-aktiviteterna i Bohuslän.