Ahead föreläser på Projektledning inom Besöksnäringen (YH)!

Ahead har fått i uppdrag att arrangera en föreläsningsserie vid YH-utbildningen Projektledning inom Besöksnäringen i Kungälv. Utbildningen ger kunskaper om besöksnäringen som helhet där turism, events och möten ingår. Genom utbildningen utvecklar deltagarna färdigheter för att initiera och föreslå lösningar för turistiska tjänster och produkter, och att samverka med andra i projekt och nätverk.